Tyfonsäsong och Golden Week Publicerad 28 augusti 2018

Tyfonsäsong i Asien

Ett flertal tyfoner har senaste veckan rört sig in över Kinas kustlinje. Väderfenomenet orsakar stor förödelse och transportnäringen är inte undantagen utan påverkar bl.a. hamnar och rederier.

Flertalet hamnar har stängts ned, del av eller hel dag, vilket medför att lossning- och lastningstider i hamn blir kortare och rederiet tvingas acceptera färre containers på enskild avgång. Vi har även sett att fartyg tvingas hoppa över planerad ankomst för att inte bli försenade i nästkommande hamnar.

Det kan även uppstå ett överskott av containers för nästkommande fartygsavgång, med kapacitetsbrist till följd. I nuläget är det främst Norra- och Östra kina som drabbats bl.a. hamnarna Shanghai och Ningbo.

Golden Week i Kina

Mellan den 1–7 oktober inträffar Golden Week i Kina varpå stora delar av verksamheten stängs ned. Som en direkt följda av minskad efterfrågan av transporter aviserar rederi-, flyg- och tågbolagen att de anpassar sin kapacitet och ställer in ett antal avgångar i anslutning med ledigheten.

Som alltid så rekommenderar vi bokningar med god framförhållning så vi kan säkerställa kapacitet och utrustning utifrån ert önskemål.

Kontakta oss gärna för vidare information,
Henrik Bengtson