Peak Season Flygfrakt Asien till Europa Publicerad 1 november 2018

Senaste veckornas kraftiga volymökning i kombination med stadigt ökade bränslekostnader innebär att flygbolagen nu justerar upp sina prisnivåer.

Volymökningen, som delvis beror på lanseringar av nya produkter inför julhandel och varuslag som uteslutande fraktas via flyg, innebär även att det kan ta upp till 4-6 dagar innan flygbolagen erbjuder plats. Som ett alternativ vill vi påminna om våra lösningar via Sea & Air och Järnväg.

Förväntad Peak Season Sjöfrakt Asien till Europa

Den 5 februari 2019 inleds firandet av det kinesiska nyåret, vi lämnar hundens för att gå in i grisens år.

Vi förutser en kraftigt tilltagande volym som ska fraktas innan ledighet. Ovan i kombination med att rederierna fortsatt har anpassad (minskad) kapacitet efter ledigheten i oktober, gör att vi kan hamna i situation med brist på kapacitet & utrustning. Som brukligt rekommenderar vi att leverantören placerar sina bokningar med god framförhållning.

Kontakta oss gärna för ytterligare information,
Henrik Bengtson