Nyheter
Kapacitet och screening i Hkg

Fortsatt reducerad kapacitet  I pandemins kölvatten fortsätter rederierna att reducera sin kapacitet i ett försök att anpassa sig efter marknadsbehoven. Färsk statistik från Sea-Intelligence säger att motsvarande 38 […]

Läs mer
Åtgärder, världsläget och alternativa lösningar

Åtgärderna för att minimera spridningen av covid-19 fortsätter och världsläget förändras dagligen. Medan Kina fortsätter att återgå till mer av ett normalläge befinner sig stora delar av övriga […]

Stabila hamnar i Sverige men osäkert globalt läge

Som vi informerade om den 17 mars planerade rederierna att återgå till full kapacitet under april månad, detta efter att ha plockat bort kapacitet i samband med kinesiska nyåret […]

Hamnar på väg tillbaka till normalt läge

Rederierna planerar att återgå till full drift igen från och med vecka 14, trots fortsatt hårt belastade områden och hamnar. C Land Logistics rekommenderar tidiga bokningar för att […]

Uppdatering Corona Virus

Sedan den 4:e februari så har antalet smittade stigit från 20.471 till 83.715 (källa BNO 28/2) och med den absoluta majoriteten inom Kina. Som en direkt åtgärd så förlängdes det […]

Ytterligare oväder i Norra Eruopa

Efter Ciara, Dennis och Ellen så väntas Francis ankomma till Norra Europa kommande helg, vilket innebär den fjärde stormen sedan den 9:e februari.  För containerfrakter som omlastas i […]

Stormar Ciara och Dennis drabbar hamnarbetet

Under den förgångna helgen orsakade stormen Ciara stopp i flera hamnar i norra Europa. Nu väntas stormen Dennis drabba hamnarbetet på liknande sätt. När stormen Ciara drabbade stora […]

Uppföljning av läget I Kina

C Land har formerat en organisation för att bevaka utveckling, informationsflöde och ev. konsekvenser kring utbrottet av coronaviruset i Kina. Enligt uppgift från vår agent förväntas fabriker, lager […]

Vi garanterar normal service trots Coronavirus

I förebyggande syfte så har myndigheten förlängt ledigheten över kinesiska nyåret till den 2:e respektive till den 9:e Februari. Många arbetsgivare rekommenderar dock sina anställda, i möjligaste mån, […]

Inställda avgångar

I samband med att det kinesiska nyåret inleds den 25 januari, så börjar även de tre rederiallianserna med sina brukliga blank voyage, dvs avgångar som ställs in och där kapaciteten anpassas efter marknadsbehov. Vi […]