Nyheter
Fortsatt ansträngt läge

Som vi tidigare har informerat om via #News så är läget fortsatt mycket ansträngt inom näringen. Detta gäller såväl utrustning och plats på fartygen från Asien och den indiska subkontinenten […]

Läs mer
Flygfrakter från Asien

Vi ser en fortsatt trend i att flygbolagens kapacitet understiger behoven. Som vanligt så här års lanserar dessutom många globala bolag nya produkter inför Black Friday och julhandeln […]

Följdeffekterna till Covid 19 & PSS

En kraftigt minskad efterfrågan till följd av lockdown i våras innebar att rederierna snabbt minskade ned sin kapacitet genom s.k. Blank Voyage. Som mest låg över 40 % […]

Golden Week Kina

Som brukligt så aviserar rederierna att de kommer ställa kapacitet åt sidan, s.k. Blank Voyage, i samband med Golden Week i Kina som inleds den 1 oktober. Det […]

Följdeffekter av covid-19

I samband med covid-19 och alla åtgärder för att förhindra pandemin ser vi nu följdeffekter. Rederierna fortsätter med en anpassad kapacitet där ca 20 % är satta ur […]

Peak Season Surcharge

Som en direkt åtgärd till Covid 19 har transportnäringen ställt om genom att kraftigt dra ned på kapaciteten, vilket innebär nya och återkommande utmaningar. En av dessa är nu […]

Kapacitet och screening i Hkg

Fortsatt reducerad kapacitet  I pandemins kölvatten fortsätter rederierna att reducera sin kapacitet i ett försök att anpassa sig efter marknadsbehoven. Färsk statistik från Sea-Intelligence säger att motsvarande 38 […]

Åtgärder, världsläget och alternativa lösningar

Åtgärderna för att minimera spridningen av covid-19 fortsätter och världsläget förändras dagligen. Medan Kina fortsätter att återgå till mer av ett normalläge befinner sig stora delar av övriga […]

Stabila hamnar i Sverige men osäkert globalt läge

Som vi informerade om den 17 mars planerade rederierna att återgå till full kapacitet under april månad, detta efter att ha plockat bort kapacitet i samband med kinesiska nyåret […]

Hamnar på väg tillbaka till normalt läge

Rederierna planerar att återgå till full drift igen från och med vecka 14, trots fortsatt hårt belastade områden och hamnar. C Land Logistics rekommenderar tidiga bokningar för att […]