Nyheter
Suezkanalen och konsekvenser

Den 23 mars gick fartyget Ever Given på grund i Suezkanalen och har sedan dessa blockerat all passage. Efter omfattande bärgningsarbete fick vi under måndagen besked om att fartyget […]

Läs mer
Ljusglimtar men även svarta moln

Tyvärr så ser vi inte samma positiva trend från den indiska kontinenten där efterfrågan fortsatt överstiger kapacitet och där det råder brist på utrustning och plats på fartygen. Orsaken […]

Försämrad leveranskvalitet

Rederierna har över tid visat upp en leveranssäkerhet mellan 75-80 % och mot utlovad tidtabell. Med start i augusti/september så har vi noterat en fallande kvalitet som har accelererat […]

Oxens år

Efter en historiskt utmanande period så har nu Kina påbörjat sin ledighet och går därmed in i Oxens år. Rederinäringen har fortsatt utmaningar där tidigare strukturer och flöden konstateras […]

Med blicken mot 2021

Julen står för dörren och efter ett år fyllt av turbulens blickar vi nu framåt mot ljusare tider. Vi hoppas att du får ett skönt julfirande och kan […]

Covid och dess konsekvenser

2020 närmar sig slutet och vi kan börja summera ett mycket konstigt år såväl inom sjöfrakter som inom många andra områden. Lockdown i Kina och snabbt reducerad kapacitet […]

C Land News#

Höst/vinter brukar innebära tyfoner i Asien/Sydostasien och vi har redan sett ett antal som påverkar rederier och hamnar. Häromveckan drabbades Sri Lanka med stormstopp till följd. Hamnen är sedan tidigare […]

Fortsatt ansträngt läge

Som vi tidigare har informerat om via #News så är läget fortsatt mycket ansträngt inom näringen. Detta gäller såväl utrustning och plats på fartygen från Asien och den indiska subkontinenten […]

Flygfrakter från Asien

Vi ser en fortsatt trend i att flygbolagens kapacitet understiger behoven. Som vanligt så här års lanserar dessutom många globala bolag nya produkter inför Black Friday och julhandeln […]

Följdeffekterna till Covid 19 & PSS

En kraftigt minskad efterfrågan till följd av lockdown i våras innebar att rederierna snabbt minskade ned sin kapacitet genom s.k. Blank Voyage. Som mest låg över 40 % […]