Logistics Solution

C Land Logistics Solution (CLL LS) eftersträvar en integrerad affärsprocess där kunder, partners och leverantörer är sammanlänkade och arbetar tillsammans som en enhet.

Vi agerar som er logistikavdelning och tar del eller helhetsansvar för den operativa driften. CLL LS är en sammanbindande länk mellan alla parter i logistikkedjan såsom leverantör, transportör, lager, tull.

Vi tillsammans med vår kund, väljer leverantörer som bäst matcher behovet av logistiktjänster. CLL LS handlar om att tillsammans med kunden förmå att organisera och kontrollera flödet av varor, kapital och information i och utanför företaget.

Vårt mål med logistics solution är att skapa förutsättningar för våra kunder att öka konkurrenskraft och förbättra resultat.

Vill du veta mer? Ring mig på +46 33 340 12 15
eller släng iväg ett mejl till
annika.radberg@cland.se.
Läs mer om våra tjänster