Hamnstrejk Publicerad 25 januari 2019

Arbetsgivarnas organisation Sveriges hamnar accepterade, medan arbetstagarna via Hamnarbetarförbundet avslog medlarnas bud i tisdags. Den aviserade punktstrejken bröt ut i onsdags och har under fredagen fortsatt i ett 10-tal hamnar runt om i Sverige (se även tidigare news#).
Arbetsgivarna har svarat genom att utlysa en spegelblockad, dvs de har lockoutat hamnarbetarna under hela arbetspasset där punktstrejken var aviserad till.

I skrivande stund så har vi ingen kännedom om varsel mot containerterminalen i Göteborg, Norrköping och Stockholm men vid en eskalerande strejk så kan även dessa komma att omfattas. Helsingborg, Sveriges näst största hamn, har under hela veckan hållit grindarna öppna för in och utleverans, och vi har inte nåtts av information som bekräftar några omfattande störningar för containertrafiken.

Starka vindar och dåligt väder har under januari påverkat båtarna på sträckan från omlastningshamn i Rotterdam, Hamburg, Le Havre och Bremerhaven in till Sverige.

Ovan i kombination med strejk har, i undantagsfall, inneburit sena omläggningar i tidtabell på kort varsel, för att minimera förseningar mot planerad ankomstdag.

Vi på C Land följer utvecklingen noggrant, vi kommer att uppdatera er löpande och svarar givetvis på era eventuella följdfrågor.

Kontakta oss gärna för ytterligare information,
Henrik Bengtson