Chittagong, Indien och bunkertillägg Publicerad 13 augusti 2018

Chittagongs hamn

Trafiksituationen inom och kring Chittagongs hamn har senaste veckan varit ansträngd för att förvärras ytterligare.

Situationen är så hårt ansträngd att de som administrerar tomdepåerna tillfälligt blev instruerade att inte släppa ut fler tomma enheter för lastning. Enligt uppgift så stod det ca 3000 lastade containers kring hamnen i avvaktan på avgångslutet förra veckan och det är extrema köer in & ut ur hamnen.

Strejk i Indien

Som tidigare informerat så inledde åkerinäringen en nationell strejk den 20 juli vilken avblåstes den 27 juli.

De efterföljande störningarna har arbetats bort och vi ser nu att rederierna och hamnar har kommit tillbaka till en normal hantering.

Bunkertillägg

Oljepriset ligger fortsatt kvar på en hög nivå, +/- 75 dollar/fat och rederierna har inför augusti aviserat ett fortsatt bunkertillägg (EBS), vilket infördes 1 juni. Kostnaden ligger tyvärr utanför vår kontroll och vi måste fortsatt kompensera oss för detta.

Kontakta oss gärna för vidare information,
Henrik Bengtson