Chittagong blir Chattogram Publicerad 20 november 2018

Vi vill uppmärksamma er om att Bangladesh regering har meddelat ett namnbyte på tidigare Chittagong City, vilken nu ändras till Chattogram. Framöver kommer rederier att teckna till/från Chattogram.

Prisjustering Far East – Europa

Efter en tid med stabila marknadspriser så aviserar nu rederierna prisjusteringar med start 1 december.

Höjningen motiveras för att säkerställa service och inför en förväntad kraftigt ökad efterfrågan på traden i samband med det kinesiska nyåret, vilken infaller 5 februari.

Som tidigare nämnts så rekommenderar vi bokningar med god framförhållning för oss att säkerställa utrustning & kapacitet som möter era behov.

Vi ber att få återkomma med uppdaterade avtal när de nya nivåerna är fastlagda och där vi även passar på att byta namn till Chattogram.

Kontakta oss gärna för ytterligare information,
Henrik Bengtson