Chinese New Year och BAF/LSS Publicerad 10 januari 2019

Chinese New Year

Den 5 februari inleds firandet av det kinesiska nyåret och vi har sedan en tid tillbaka noterat volymtillväxt från Asien till Europa. Bokningar med god framförhållning möjliggör för oss att säkerställa plats och utrustning enligt era önskemål. Med motivering i att säkerställa service och kapacitet så genomförde rederierna även en prisjustering per 1 januari.

BAF/LSS – IMO

Den 1 januari infördes DECA (Domestic Emission Control Areas) fullt ut, innebärande att fartyg som trafikerar hamnar i Kina, HKG och Taiwan ska drivas på bränsle med max 0,5% svavelhalt. Den statliga regleringen möter även kraven som FN-organet IMO har fastlagt till att gälla per januari 2020. Ovan reglering medför kostnader för rederierna, vilka de väljer att spegla mot varuägaren/fraktbetalare. Som tidigare nämnts (News#116), så har rederierna per 1 januari brutit ut den del av sjöfrakten som avser bunker och miljörelaterade avgifter och som ett steg inför regleringen av IMO 2020.

För att förenkla så väljer C Land att sammanföra samtliga nuvarande kostnadsslag med den nya DECA-avgiften till en (1) gemensam post under benämningen BAF/LSS. Denna kommer redovisas jämte sjöfrakt samtidigt som tidigare kostnader som ECA/LSS, EBS, BAF och miljö och farledsavgift faller bort i de nya avtalen.

Kontakta oss gärna för ytterligare information,
Henrik Bengtson