BAF 1 januari 2019 Publicerad 11 oktober 2018

International Maritime Organisation (IMO, vilka lyder under FN) skärper den 1 januari 2020 gränsen för svavelutsläpp för all sjöfart. Sedan tidigare är mängden tillåten svavelutsläpp reglerade i vissa områden, även kallade Emission Control Areas, där bl.a. Engelska kanalen, Nord- och Östersjön omfattas.

Ovan är även ursprunget till dagens påslag från rederierna, ECA/LSS och som kompensation för ökade omkostnader av lågsvavligt bränsle. Den nya regleringen kommer nu omfatta samtliga områden utanför Emission Control Areas och svavelhalten sänks från dagens tak på 3,5 % till 0,5 %. Beräkningar säger att svavelutsläppen kommer reduceras med 80 %, vilket givetvis kommer ge en mycket positiv effekt på miljöpåverkan från näringen. De skärpta reglerna kommer, utöver stora investeringar, även innebära kraftigt ökade omkostnader för det dyrare lågsvavliga bränslet.

Rederierna aviserar nu att införa en BAF per 1 januari 2019 och därmed i god tid låta varuägare/kunder bekanta sig med mekanismen och effekten bakom påslaget som införs fullt ut januari 2020.

BAF kommer beräknas utifrån från – till och snittpris på oljepriset per ton, beräkningar säger t.ex. att på Far East – Europa traden kommer effekten bli mellan 300-500 USD för en 40-fots container.

Då effekten ser ut att bli omfattande så vill vi redan nu göra er uppmärksamma på denna förändring, kontakta oss gärna för ytterligare information.

Henrik Bengtson