Ansträngd situation på Dhaka Flygplats Publicerad 9 oktober 2018

En kraftigt ökad godsmängd, begränsad kapacitet för scanning av gods samt en strejk från stuvningspersonalen på flygplatsen har skapat en tillfällig situation som innebär långa köer in till flygplatsen med upp till 48 timmars väntan. Detta innebär att flygbolagen avgår utan att få med sig tänkt gods med inkomstbortfall till följd och en allt mer ökad mängd kvarlämnat gods, så kallad back log.

Ovan situation i kombination med stigande oljepriser gör att flygbolagen för tillfället höjer sina priser, den största höjningen på tre-fyra års tid.

Vi rekommenderar bokningar med god framförhållning för att säkerställa bästa tänkbara lösning utifrån era önskemål och förutsättningar.

Kontakta oss gärna för vidare information,
Henrik Bengtson